Ovocné

Listnaté stromy a keře.

Jehličnany

Jehličnany roubované, borovice, čarovejníky, kulovitě, převisle i vzpřímeně rostoucí.

Ovocné stromky

k celoroční výsadbě